شروع ارتباط

Though our need to connect is innate, many of us frequently feel alone. #Loneliness is the state of #distress or discomfort that results when one perceives a gap between one’s desires for social connection and actual #experiences of it. Even some people who are surrounded by others throughout the day—or are in a long-lasting marriage—still experience a deep and pervasive loneliness. Research suggests that loneliness poses serious threats to #well-being as well as long-term physical #health. گرچه نیاز ما به اتصال ذاتی است ، اما بسیاری از ما اغلب احساس تنهایی می کنیم. تنهایی وضعیت #پریشانی یا ناراحتی است که هنگامی ایجاد می شود که فردی شکافی بین خواسته های خود برای ارتباط اجتماعی و #تجربیات واقعی آن را درک کند. حتی برخی از افراد که در طول روز توسط دیگران احاطه شده اند – یا در یک ازدواج طولانی مدت هستند – باز هم یک تنهایی عمیق و فراگیر را تجربه می کنند. تحقیقات نشان می دهد که تنهایی سلامتی و همچنین سلامت جسمی طولانی مدت را تهدید می کند. @iishop.ir

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

View on Instagram https://instagr.am/p/CGp3HPYBjT3/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

شروع گفتگو
به راهنمایی نیازدارید در خدمتیم
می تونم راهنمایی تان نماییم؟