سخن دوستانه

برکات یاد خدا

یاد نعمت‏‌هاى او، عامل شکر اوست.یاد قدرت او، سبب توکّل بر اوست.یاد الطاف او، مایه محبّت اوست.یاد قهر و خشم او، عامل خوف از اوست.یاد عظمت و بزرگى او، سبب خشیت در مقابل اوست.یاد علم او به پنهان و آشکار، مایه حیا و پاکدامنى ماست.یاد عفو و کرم او، مایه امید و توبه است.یاد عدل او، عامل تقوا و پرهیزکارى است

ادامه...
  • 0