برای اینکه بتوانید محصولات خود را در آی آی شاپ بفروشید باید عضو سامانه فروشندگان آی آی شاپ شوید برای این منظور از منوی فروشندگان عضو سامانه شده و به عنوان فروشنده ثبت نام نمایید

> ادامه مطلب