مقالات

مقالات (2)

"کاهش ارزش پول ملی"، "تورم" و به تبع آن "کاهش قدرت خرید" کلید واژگانی هستند که در سال ۱۳۹۷ بیش از همه سال‌های اخیر شنیده شدند. جدای از رابطه مستقیم تورم با ارزش پول ملی اما ارزش پول ملی در واقع پدیده‌ای نسبی است که بیش از هر چیز با ارزش سایر کالاها و خدمات موجود در بازار و همچنین با سایر پول‌های رایج سنجیده می‌شود.

در تعاریف مرسوم از ارزش پول کشورها معمولاً به ذخایر طلا و نقره آن کشور ارجاع می‌شود؛ چیزی که به نظر نمی‌رسد بتواند توجیه‌کننده اتفاقات رخ داده برای ارزش پول ملی در ایران باشد، چراکه بروز تحولات تورمی و به تبع آن افت ارزش ریال به خاطر کم شدن ذخایر طلا یا نقره نبود.

ارزش پول ملی به عرضه و تقاضا مربوط است

1)انتشار آگهی در مطبوعات

اگر محصول شما دارای یک نوآوری قابل توجه باشد یا یک ویژگی غیر معمول داشته باشد، یک آگهی مطبوعات ترتیب دهید یا یک آژانس PR را استخدام کنید تا این کار را انجام دهد. همچنین، یک رویداد را برای انتشار محصول جدید خود و ارسال یک خبر در مطبوعات تهیه نمایید.

 

وبسایت

 کانال تلگرام

 گروه تلگرام

 کانال سروش

 گروه سروش