اصول ویزیتوران موفق

اصول موفقیت ویزیتوری

1)آراستگی ظاهر نکته مهم در موفقیت ویزیتور لازم است یک ویزیتور لباس مناسب (نه الزاماً گران) به تن کند و به مرتب بودن سر و صورت خود نیز توجه ویژه ای داشته باشد. اگر یک ویزیتور هستید، نحوه پوشش شما باید بگونه ای باشد که گویی قرار است به مهمانی (یا حتی فراتر، خواستگاری) بروید. […]