دامنه قیمتی عرضه اولیه شرکت کلر پارس با نماد معاملاتی کلر ۲۸۰۰ تا ۲۹۵۰ تومان است و سهمیه هر کد حقیقی یا حقوقی ۸۰ سهم است. بدین ترتیب حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای متقاضیان این عرضه اولیه ۲۳۶ هزار تومان است.
#عرضه_اولیه
#بورس
#سهام
#سود_سهام
#کدبورسی
#وکلر
نمادبورسی
iishop.ir
https://www.instagram.com/p/B720zyKBLt-/?igshid=sqyx99b7uvbz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *