اخبار ، اطلاعیه و گفتمان بورسی، اطلاع یافتن از بهترین سهم ها و عرضه های اولیه ، وضعیت شرکت ها و… https://t.me/borseii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *