شروع ارتباط

محصولات

علل سیاه شدن مغز گردو

بیماری بلایت گردو بيماری بلايت گردو كه از آن تحت عنوان پوسيدگی مغز گردو نيز نام برده می شود، يكی از جدی تـرين بيمـاريهای برگ و ميوه گردو است كه عموماً در مناطقی با بهارهايی پرباران، شديداً خسارتزا می باشد.بعـضی ازمحققين عقيده دارند كه خسارت بلايت از مجموع خسارات ديگر بيماری هـای گـردو بيـشتر اسـت. …

علل سیاه شدن مغز گردو Read More »

کتاب ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک

ارائه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک # عنوان: ارائه ی یک مدل برای ارزیابی عملکردکارکنان #گمرک نوبت چاپ: چاپ اول #موءلف و ناشر: رضادرستام سرکاراباد تعدادصفحه و قطع: 153ص ،وزیری تیراژ: 1000 نسخه شابک: 5-2667-04-600-978 خوشنویسی وصفحه آرایی : #عزیزه_حشمی اوخچی قیمت : 90000 ریال تاریخ و محل نشر:1394،تبریز #ارزیابی #عملکرد_کارکنان #عملکرد #کارکنان_گمرک …

کتاب ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک Read More »

×

شروع گفتگو
به راهنمایی نیازدارید در خدمتیم
می تونم راهنمایی تان نماییم؟