صادرات محصولات آی آی شاپ

محصولات ما با برند آی آی شاپ به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود. کشمش طلایی با برند آی آی شاپ به کشورهای همسایه مانند ترکیه ، آذربایجان ، روسیه و عراق صادر می شود. کشمش طلایی ملکان به کشوهایی مانند عراق و افغانستان و روسیه صادر می گردد. کشمش طلایی یه انگلیسی Golden […]