تشخیص برنج تقلبی و خالص

بینی الكترونیكی دارای حساسیت بالا، تكرارپذیری خوب،قدرت شناسایی بالا و اجرای آسانتر نسبت به روشهای متداول است و توانایی خوبی در بررسی امكان تشخیص اصالت و خلوص ارقام برنج دارد. با آشنایی با راه های تشخیص برنج تقلبی و خالص شما قادر خواهید بود تا برنج تقلبی را تشخیص دهید.پنج نمونه برنج ایرانی شامل برنج طارم، برنج هاشمی، برنج دمسیاه، برنج شیرودی و برنج فجر بااستفاده از یک سامانه بینی الكترونیک مورد بررسی قرار گرفت تا توانایی سامانه بینی الكترونیكی در جداسازی و گروهبندی این نمونه ها مشخص گردد. سه نوع برنج طارم محلی، هاشمی ودمسیاه دارای قیمت باالتری نسبت به دو نوع شیرودی و فجرمیباشند. اختلاط ارقام برنج پُرمحصول با قیمت و کیفیت پایین با ارقام مرغوب برنج، از تقلبهای رایج در عرضه برنج است. برنج
شیرودی جزو ارقام پر محصول برنج شمال کشور است، ازنظر شكل ظاهری بسیار شبیه به برنج طارم است و اختالط برنجشیرودی با برنج طارم مرغوب که قیمت باالتری دارد یكی ازتقلبهای رایج در عرضه برنج است. برنج وارداتی هندی بصورت نیم پز و دارای رنگ متفاوت نسبت به نوع ایرانی است و فقط برنج تایلندی به دلیل رنگ سفید آن از گزینه های اختالط با ارقام ایرانی است. با توجه به وجود تقلب درزمینه اختالط ارقام برنج ایرانی در عرضه برنج، امكان ارائه روشی برای شناسایی و مقابله بااین تخلفات ضروری است.بنابراین یک نوع تقلب رایج برنج که شامل اختالط برنج شیرودی با برنج طارم است و درواقع تشخیص ترکیب این دو رقم کار بسیار دشواری است و بسیاری از برندهای معروف توزیع برنج در ایران به دلیل سودآوری باالیی که دارد انجام می دهند،مورد بررسی قرار گرفت. شكل 2 شباهت بین برنج های اصلی و نوع اختالطی را نشان می دهد که برای تشخیص آن ها شاید بتوان از دستگاه های دیگری مانند ماشین بینایی هم استفاده کرد ولی بدلیل اینكه این دستگاه نیاز به تجهیزات پیشرفته و طراحی الگوریتم های پیچیده دارد و اینكه هزینه بینی الكترونیكی بسیار کمتر بوده و کار با آن نیاز به آموزش
های زیادی ندارد، تحقیقات برنج بر روی بینی الكترونیكی صورت گرفت.


6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *