آمار جهانی و تعدادکشته شدگان و بهبود یافتگان از ویروس کرونا

ابتلا به ویروس کرونا از شهر ووهان چین آغاز شد و آخرین آمار کشته شدگان و نیز بهبود یافتگان در سطح جهان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان